W jaki sposób można by zostać konserwatorem dzieł sztuki?

Ratowanie różnorodnych zabytków i pamiątek po przeszłości jest pasjonującym zajęciem, które jest wyśnione dla pasjonatów historii. Wymaga ono dużej znajomości tematu oraz niemałych umiejętności praktycznych, przy czym to zawód ceniony tak w Polsce, jak i poza jego granicami.
Jeżeli nie masz pewności, kim jest konserwator zabytków, to pamiętaj, że jest to osoba, której głównym obowiązkiem jest dbanie o zabytki, zapobieganie ich stałemu niszczeniu i usuwanie przyczyn powstałych w czasie lat uszczupleń.

konserwator

Autor: La Citta Vita
Źródło: http://www.flickr.com
Mianem dobrego konserwatora antyków zazwyczaj określa się fachowca pracującego w wojewódzkim urzędzie Ochrony Zabytków. Żeby zostać konserwatorem antyków należy rozdzielić odpowiedź na dwa elementy. Po pierwsze kwestia pozaoficjalna: konserwator powinien posiadać właściwe umiejętności manualne, a również ogromną wiedzę z przedziału historii oraz chemii.
Następna sprawa formalna, żeby kierować tego rodzaju prace konserwatorskie, restauratorskie, badania konserwatorskie czy roboty budowlane lub czynności architektoniczne lub archeologiczne, trzeba posiadać tytuł zawodowy magistra osiągnięty w ramach studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki albo na specjalności w zakresie konserwacji reliktów. Niezbędne jest także zaliczenie niezbędnej 12-sto miesięczne praktyki, której przedmiotem jest konserwacja albo badanie badanie satysfakcji klientów zabytków, które są dodane do ewidencji zabytków.

Wybrane przedmioty, z jakimi spotka się kandydat w czasie szkoły wyższej na kierunku konserwacja oraz restauracja dzieł sztuki to teoria i techniki konserwatorskie, dokumentacja architektoniczna konstruktorska, konserwacja budynków architektonicznych, regeneracja oraz wzmacnianie obiektów konstrukcyjnych, profilaktyka konserwatorska, rewitalizacja zasobów urbanistycznych.