Testowanie nowej osoby na współpracownika w spółce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji, który ma obejmować odmiany dotyczące umowy o pracę zawartej na czas próbny. Podpisanie umowy na próbę jest komfortowe przede wszystkim dla pracodawcy, który może zweryfikować przydatność kandydata do późniejszej pracy, ale także dla pracownika. On też będzie miał możliwość zobaczyć, czy realizowane funkcje mu odpowiadają i zdecydować, czy pragnie być zatrudniony właśnie w tej firmie. Sprawdzanie pretendenta na pracownika nie może trwać w nieskończoność. Taka umowa może być podpisana na maksymalnie 3 miesiące. Jeżeli pracodawca chce, może ten czas skrócić, lecz nie przeciągnąć.

Praca na okres próbny

Autor: Open Knowledge Foundation Deutschland
Źródło: http://www.flickr.com
Do tej pory umowa o pracę na okres próbny nie znajdowała się w katalogu umów o pracę, zaledwie stanowiła sposobność nawiązania takiej formy stosunku pracy przed nawiązaniem umowy na czas dokładny, nieokreślony, lub na czas wykonywania wyznaczonej pracy. Ta przemiana powoduje, iż umowę na czas próbny należy traktować na równi z pozostałymi rodzajami umów o pracę. Równolegle nie nakłada to na chlebodawcę obowiązku zawierania w pierwszej kolejności umowy o pracę na okres próbny. Nadal pracodawca i pracownik posiadają prawo wybrać, która z umów zostanie zawarta. Skutkiem takiej przemiany jest również przekształcenie zapisu dotyczącego wypowiadania umów, zgodnie z którym każda ze stron będzie upoważniona do rozwiązania jednej z w/w umów o pracę za wypowiedzeniem.

Podejmując zatrudnienie w jednostce, podpisujemy rozmaite umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, o dzieło. Większość ludzi ma świadomość, że z dniem podpisania umowy o pracę, chlebodawca winien zacząć rozliczać i odprowadzać składki ZUS . Natomiast niewiele osób wie jakie szczegółowo i w jakiej wysokości składki powinny być opłacane, a jeszcze mniejsza ilość pracujących posiada świadomość, że są sytuacje, w których nawet umowa o dzieło rodzi obowiązki finansowe wobec ZUS. Składki przymusowe, które pracodawca musi odprowadzać w imieniu pracowników, to składka na ubezpieczenie (ubezpieczenia komunikacyjne wrocław) emerytalne, rentowe i ZUS składka zdrowotna . Ich wysokość szacowana jest na podłożu gaż brutto i jest finansowana w części przez pracodawcę, a w części przez pracownika. Składki obliczane są na podstawie wskaźników.