Rozliczenie delegacji, umowa przedwstępna a także rozliczenie PIT-11 – ważne wiadomości. Koniecznie sprawdź

Kiedy chlebodawca wysyła pracownika na delegację, wówczas musi pomnieć o jej ścisłym rozliczeniu. Delegacja to wykonywanie obowiązków zawodowych za miejscem pracy, wobec tego wiąże się to z wydatkami za dojazd, nocleg bądź wyżywienie.

Koszty

dokument na stole

Autor: Epicantus
Źródło: http://www.flickr.com

te muszą być pokryte przez pracodawcę, opcjonalnie pracownik zdoła pokryć je z własnej kieszeni i po powrocie pokazać pracodawcy rachunki, za które on cofnie pieniądze. Warto zobaczyć: wFirma. Rzecz jasna istnieją konkretne przepisy, które regulują która kwota przysługuje pracownikowi na delegacji, przykładowo za codzienne wyżywienie. Jeśli pracownik (zobacz kwota wolna od potrąceń) ja przekroczy, wówczas w pojedynkę pokrywa koszty połączone z nadwyżką.

Chlebodawca zdoła zatrudnić pracownika na różnego typu umowach. Jedną z najbardziej uniwersalnych jest umowa o pracę, niemniej czasem zawierana jest umowa przedwstępna. Umowa przedwstępna (więcej: ) to umowaumowa (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-zlecenie-a-pozostale-stosunki-pracy-umowa-o-prace-umowa-o-dzielo), w jakiej obie strony (inaczej pracodawca oraz pracownik) zobowiązują się do zawarcia umowy o pracę w przyszłości. Umowę przedwstępną wolno zawrzeć w przeróżnych sytuacjach, przykładowo wówczas, jak zawarcie umowy o prace nie jest przypuszczalne, albowiem pracownik posiada jeszcze umowę z innym chlebodawcą.

podatki

Autor: Calgary Reviews
Źródło: http://www.flickr.com

Mało tego umowę przedwstępną wolno także zawrzeć gdy występują różne przeszkody prawne, na przykład kiedy obcokrajowiec stara się o zdobycie pozwolenia na zatrudnienie w danym kraju. Umowa przedwstępna nie wymaga żadnej namacalnej, szczególnej formy, aczkolwiek bezpieczniejsze dla obu stron jest wykonanie jej na piśmie. Wówczas sporo łatwiej będzie udowodnić jej treść.

Podatnicy, jacy rozliczają się na deklaracji PIT-11, bezsprzecznie potrzebowaliby wiedzieć do kiedy pit 11 trzeba rozliczyć, zobacz: do kiedy pit 11. Firmy powinny złożyć PIT-11 do 1 lutego, jeżeli jest on wysyłany w formie papierowej. W formie elektronicznej, to znaczy przez Sieć, PIT-11 wolno złożyć do 29 lutego. Do końca lutego PIT-11 powinien też dostać pracownik. Na bazie tego formularza pracownik rozlicza się na deklaracji PIT-37, który w roku 2016 winien złożyć do końca kwietnia. Rozrachunek PIT-37 jest obowiązkiem wszelkiego podatnika, który na tej deklaracji się rozlicza. Nie złożenie go zdoła przyczynić się do sporych sankcji karnych, szczególnie grzywny. Podobnie pracodawca, który nie złoży PIT-11 czy też nie przyśle go pracownikowi, także może ponieść z tego tytułu spore kary.